Od 24. 08. 2020 - do odvolania platí

ZÁKAZ NÁVŠTEV!
Pre zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v našom regióne v súvislosti s ochorením COVID 19.
Informácie o zdravotnom stave Vám lekári poskytnú v termínoch, ktoré si vopred telefonicky dohodnete

Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. priebežne reaguje na aktuálnu situáciu v súvislosti s akútnou infekciou dýchacích ciest COVID 19 spôsobenú koronavírusom SARS-CoV-2.
Žiadame pacientov, aby boli zodpovední a ohľaduplní voči ostatným občanom a zdravotníckemu personálu a striktne dodržiavali pokyny a nariadenia vydané ústredným krízovým štábom Slovenskej republiky a sms korešpondenciou zasielanou Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

Test na koronavirus COVID 19 pre samoplátcov:

synlab.sk

Informácia Dohľad nad ochranou osobných údajov …viac info >

Informácia Aktuálna štruktúra a zloženíe lôžkových oddelení …viac info >

RÁDIODIAGNOSTICKÉ
ODDELENIE

RTG vyšetrenia sa vykonávajú denne od 7.00 do 22.00 h. Počas pracovnej doby robíme vyšetrenia plánované podľa objednania, súrne u život ohrozujúcich stavov na počkanie… viac
JEDNODŇOVÁ CHIRURGIA A ORTOPEDIA

V súčasnosti odoperujeme ročne približne 1 800 pacientov. Špecializujeme sa aj na miniinvazívne výkony v chirurgii (laparoskopia) a ortopedii (artroskopia) s kvalitnou technikou OLYMPUS.… viac
JEDNODŇOVÁ GYNEKOLÓGIA

Poskytujeme jednodňovú zdravotnú starostlivosť v odbore gynekológia a pôrodníctvo. Špecializujeme sa na vykonávanie miniinvazívnych zákrokov, endoskopických a vaginálnych operácií.… viac

O spoločnosti

Nemocnica s poliklinikou Ilava ako nezisková organizácia vznikla 1. januára 2003 transformáciou zo štátnej príspevkovej organizácie. Nezisková organizácia sa založila za účelom poskytovania ambulantnej a ústavnej liečebno - preventívnej starostlivosti.

Orgány neziskovej organizácie sú: Správna rada, Dozorná rada

Riaditeľ, Ing. Juraj Beďatš, juraj.bedats@nspilava.sk

Nemocnica slúži pre hospitalizáciu pacientov zo spádového územia okresu Ilava a časti okresu Púchov t.j. asi pre 90 000 obyvateľov s počtom lôžok 147.