Informácia „Dohľad nad ochranou osobných údajov (v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA: p. Bc. Katarína PAVLOVÁ, zo@eurotrading.sk, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti“. ...stiahnuť >

Informácia o aktuálnej štruktúre a zložení lôžkových oddelení, jednodňovej zdravotnej starostlivosti, spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách a špecializovanej ambulantnej starostlivosti v Nemocnici s poliklinikou Ilava, n.o. ...stiahnuť >

RÁDIODIAGNOSTICKÉ
ODDELENIE

RTG vyšetrenia sa vykonávajú denne od 7.00 do 22.00 h. Počas pracovnej doby robíme vyšetrenia plánované podľa objednania, súrne u život ohrozujúcich stavov na počkanie… viac
JEDNODŇOVÁ CHIRURGIA A ORTOPEDIA

V súčasnosti odoperujeme ročne približne 1 800 pacientov. Špecializujeme sa aj na miniinvazívne výkony v chirurgii (laparoskopia) a ortopedii (artroskopia) s kvalitnou technikou OLYMPUS.… viac
JEDNODŇOVÁ GYNEKOLÓGIA

Poskytujeme jednodňovú zdravotnú starostlivosť v odbore gynekológia a pôrodníctvo. Špecializujeme sa na vykonávanie miniinvazívnych zákrokov, endoskopických a vaginálnych operácií.… viac

O spoločnosti

Nemocnica s poliklinikou Ilava ako nezisková organizácia vznikla 1. januára 2003 transformáciou zo štátnej príspevkovej organizácie. Nezisková organizácia sa založila za účelom poskytovania ambulantnej a ústavnej liečebno - preventívnej starostlivosti.

Orgány neziskovej organizácie sú: Správna rada, Dozorná rada

Riaditeľ, Ing. Juraj Beďatš, juraj.bedats@nspilava.sk

Nemocnica slúži pre hospitalizáciu pacientov zo spádového územia okresu Ilava a časti okresu Púchov t.j. asi pre 90 000 obyvateľov s počtom lôžok 147.