Všeobecná ambulancia pre dospelých

Tel. 042 2029812
MUDr. Ján Galajda
email: j.galajda@nspilava.sk