Darujte nám 2% z daní

Vážené dámy, vážení páni,
dovoľte, aby sme sa Vám v stručnosti predstavili. Občianske združenie Ochrana zdravia bolo založené v roku 2004 a jeho výlučným cieľom je obnova a modernizácia prístrojového vybavenia Nemocnice s poliklinikou Ilava, n.o. a podpora tohto zdravotníckeho zariadenia.

Občianske združenie Ochrana zdravia vyvíja iniciatívu na získanie finančných prostriedkov z podielu zo zaplatenej dane z príjmu v zmysle § 50 Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov od organizácií, živnostníkov a ostatných podnikateľov. V neposlednom rade aj od samotných zamestnancov nemocnice a zamestnancov iných zamestnávateľov. Z takto získaných finančných prostriedkov boli v minulosti zakúpené rôzne zdravotnícke prístroje a zdravotnícke pomôcky, ktorými boli dovybavené oddelenia a ambulancie Nemocnice s poliklinikou Ilava, n.o.

V tomto roku 2019 - v závislosti od výšky získaných finančných prostriedkov, plánujeme pre nemocnicu obstarať nové komponenty na laparoskopickú vežu gynekologického oddelenia, ako je laparoskopická pumpa, insuflátor a HO optika, ďalej 2 ks EKG prístroje pre oddelenie dlhodobo chorých, aspoň 35 ks pacientskych polohovateľných elektricky ovládateľných lôžok s príslušenstvom pre oddelenie dlhodobo chorých a chirurgiu, autokláv pre prevádzku centrálnej sterilizácie a tiež dovybaviť zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti hospic, ktoré sme sprevádzkovali v priebehu roka 2017. Vedenie OZ Ochrana zdravia a Nemocnice s poliklinikou Ilava, n.o. Vám bude vďačné, ak sa v tomto roku rozhodnete podporiť naše občianske združenie, pričom za zaslanú sumu Vám vyslovujeme úprimné poďakovanie.

Záverom uvádzame údaje o prijímateľovi

Právna forma: 701 združenie
Obchodné meno: Občianske združenie Ochrana zdravia
IČO: 37 919 342
Sídlo: 019 01 Ilava, Štúrova 3


Ing. Mária Habánková
predseda OZ Ochrana zdravia

Ing. Juraj Beďatš
riaditeľ Nemocnice s poliklinikou Ilava, n.o

stiahnuť Občianske združenie ochrana zdravia

stiahnuť tlačivo 2%

Novinky

Nová ambulancia pre dospelých

Otvorili sme novú Všeobecnú ambulanciu  pre dospelých. ...

Ponuka práce

Vyhlasujeme výberové konanie na vedúcu sestru Oddelenia hospicovej starostlivosti Požiadavky: VŠ II stupňa v odbore ošetrovateľstvo 5 ročná prax v odbore špecializácia v odbore vnútorné ...

V prevádzke moderné rtg

V prevádzke moderné rtg a mamografické pracovisko... ...

Nová operačná technika

Po náročných začiatkoch vďaka systematickej práci a vzdelávaniu postupne zvyšujeme počty ajspektrum operačných výkonov. V súčasnosti vykonávame operácie v odbore chirurgia, traumatológia a ortopédia so ...