Urológia a poradenská psychológia

CENTRUM MUŽSKÉHO ZDRAVIA - nezmluvné ambulantné pracovisko so zdravotnými poisťovňami 
(Urologická ambulancia, Ambulancia poradenskej psychológie)

Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. zriadila od apríla 2023 nové ambulantné pracovisko vo svojom areáli.

Centrum mužského zdravia disponuje urologickou ambulanciou a ambulanciou poradenskej psychológie.

Zdravotnú starostlivosť poskytuje urológ a poradenský psychológ v jednej osobe, ktorý disponuje špecializáciou z urológie, sexuológie a poradenskej psychológie. U jedného poskytovateľa je možné riešiť zdravotné problémy urologického charakteru zamerané prevažne na mužskú populáciu - na mužské zdravie. Zdravotné problémy dospelej mužskej populácie, zamerané na intímny život muža - partnerský život. V neposlednom rade aj na preventívne urologické prehliadky v určitých prípadoch už od 40-teho roku života muža.

V rámci poradenskej psychológie je poskytovaná zdravotná starostlivosť zameraná na partnerské vzťahy nevynímajúc aj ženskú populáciu. Zdravotná starostlivosť je zameraná na psychologické poradenstvo, psychoterapiu partnerských vzťahov, LGBTI+ komunitu, hypnoterapiu a tiež aj nácvik autogénneho tréningu. Všetky problémy, hlavne z oblasti intímneho života, sú po prvotnom zhodnotení celkového stavu za účelom zlepšenia intímneho života muža a ženy riešené komplexne na jednom mieste.

MUDr. PhDr. Michal Jakubčík Urológ - sexuológ, poradenský psychológ

 

stiahnuť Cenník za výkony

 

Ordinačné hodiny

Streda

09,00 – 13,00 hod – urologická ambulancia

13,00 – 17,00 hod – poradenská psychológia

 

Objednanie na vyšetrenie

Telefonicky 042/ 4 667 269 - Mrážiková Martina alebo

SMS správou na číslo telefónu 0908 243 008, v tvare:

 • Objednanie na urologické vyšetrenie, zadať o ktoré vyšetrenie (prvý krát, kontrola...) sa jedná a stručný popis problému alebo
 • Objednanie na poradenskú psychológiu, stručný popis problému.

Po doručení SMS správy Vás budeme kontaktovať.
Platba za vyšetrenie priamo na ambulancii po skončení terapie.

Umiestnenie ambulancie: v priestoroch NsP Ilava n.o. na 1. poschodí pavilónu D, číslo dverí 2.

 

Rozsah činnosti urologickej ambulancie

 • Plánované urologické vyšetrenie
 • Plánovaná urologická kontrola
 • Plánované vyšetrenie moču chemicky a močový sediment
 • Uvoľnenie zrastu predkožky u chlapcov
 • Spermiologické vyšetrenie
 • Pohovor na vlastnú žiadosť-hodnotenie zdravia a choroby v biopsychosociálnych súvislostiach

Rozsah činností poradenskej psychológie

 • Hypnóza, ako liečebná metóda pri riešení psychických a sexuálnych porúch
 • Nácvik autogénneho tréningu
 • Psychologické poradenstvo v sexuológii – 1. vyšetrenie
 • Psychologické poradenstvo v sexuológii – kontrola
 • Psychologické poradenstvo na zlepšenie kvality života
 • Psychoterapia sexuálnych porúch (vzniknuté na psychickom podklade)
 • Psychologická podpora po psychoterapii sexuálnych porúch
 • Psychoterapia
 • Rekonvalescencia po psychoterapii
 • Verbálna intervencia v rámci sexuologicko – psychologickej zdravotnej starostlivosti

Novinky

Ponuka priestorov na prenájom

Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. ponúka: Nájom nebytových priestorov: Ponúkame voľné priestory na prenájom v nemocničnej budove pri vstupe do areálu, súpisné číslo 845, na ulici ...

Urológia a poradenská psychológia

CENTRUM MUŽSKÉHO ZDRAVIA - nezmluvné ambulantné pracovisko so zdravotnými poisťovňami  (Urologická ambulancia, Ambulancia poradenskej psychológie) Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. zriadila od apríla 2023 nové ...

Dietetické poradenstvo

OD 1. septembra 2022 otvárame DIETETICKÉ PORADENSTVO Problém s trávením? Odkonzultujte svoje problémy so svojím gastroenterológom. Máte diagnostikovanú potravinovú intoleranciu? Máte plno nezodpovedaných otázok? Máme ...

Akupunktúra

Je overená tisícročiami, aj modernou vedou, nie je doplnkom alebo alternatívou medicíny, aleriadnym odborom medicíny. Ide o zložitý, viacstupňový postup pri diagnostikovanía ošetrovaní človeka, ktorý ...