V prevádzke moderné rtg

V prevádzke moderné rtg a mamografické pracovisko...

Novinky

Darujte nám 2% z daní

Vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby sme sa Vám v stručnosti predstavili. Občianske združenie Ochrana zdravia bolo založené v roku 2004 a jeho výlučným cieľom ...

Ponuka práce

NsP Ilava, n.o. prijme Primára oddelenia dlhodobo chorých špecializácia ll stupňa v obore geriatria, prípadne vnútorné lekárstvo , prax minimálne 5 rokov. Lekára oddelenia dlhodobo ...

V prevádzke moderné rtg

V prevádzke moderné rtg a mamografické pracovisko... ...

Nová operačná technika

Po náročných začiatkoch vďaka systematickej práci a vzdelávaniu postupne zvyšujeme počty ajspektrum operačných výkonov. V súčasnosti vykonávame operácie v odbore chirurgia, traumatológia a ortopédia so ...