Oddelenie dlhodobo chorých (ODCH)

Zabezpečujeme ústavnú, liečebno-preventívnu a ošetrovateľskú starostlivosť pacientom s chronickým ochorením,  u ktorých sa nevyžaduje intenzívny diagnostický a liečebný proces a pobyt  je zameraný na pokračovanie odporúčanej liečby,  s ohľadom na individuálne možnosti a schopnosti pacientov  -  na udržanie a zlepšenie celkového stavu , pohyblivosti a odstránenie alebo zmiernenie príznakov a ťažkostí ktoré im  zhoršujú kvalitu života.  Na oddelenie nie sú indikované akútne stavy a dĺžka hospitalizácie záleží od  zdravotného stavu pacienta

Spolupracujeme s lekármi rôznych medicínskych odborností v rámci našej nemocnice  a v prípade potreby aj s lekármi iných zdravotníckych zariadení

Počas pracovných dní sú pacientom k dispozícii fyzioterapeuti rehabilitačného strediska

Prijímame pacientovprekladom z iných zdravotníckych zariadení po dohode s ošetrujúcim lekárom alebo primárom oddelenia alebo po telefonickom objednaní  na odporúčanie obvodného lekára

 

K hospitalizácii je potrebné si priniesť :

Preukaz poistenca, doklad o práceneschopnosti ak bol vystavený, zdravotnú dokumentáciu, odporúčanie od obvodného lekára, výsledky vyšetrení , lieky ktoré bežne užívate a zdravotné pomôcky ktoré používate

 

Potrebovať budete :  pevnú domácu obuv (u pacientov vo vyššom veku alebo s poruchami chôdze); nočnú bielizeň, župan, osobné hygienické potreby, vlhčené obrúsky, čistiacu penu, ochranný krém  (inkontinentní pacienti)

 

Informácie o pacientoch  - podáva výlučne ošetrujúci  lekár alebo primár  a to osobne počas pracovných dní v čase od 13,00 – 15.00 hod.

 

Kontakt

Primár oddelenia
MUDr. Metelková Lucia
+421 42 4667 212
l.metelkova@nspilava.sk
(ODCH 2. poschodie)
 
Zástupca
Lekár. Sergej Kovach
+421 42 4667 375
(ODCH 2.poschodie)
 
Lekári
MUDr. Vladimír Krišlo
+421 42 4667 240
(ODCH 2.poschodie)
MUDr. Simona Mikudíková
+421 42 4667 240
(ODCH 2.poschodie)
MUDr. Ján Galajda
+421 42 4667 240
(ODCH 2.poschodie)
 
Vedúca sestra
Bc.Jozefína Hutýrová
+421 42 4667 244
odch3@nspilava.sk
(ODCH 2.poschodie)
 
Staničné sestry :
Milada Bajčíková
+421 42 4667 212
(ODCH 2.poschodie)
Mgr. Štúriková Janka
+421 42 4667 229
(ODCH prízemie)
Bc. Pavlíková Renáta
+421 42 4667 256
(ODCH 2.poschodie)
 
Dokumentačné sestry :
Mináriková Soňa
+421 42 4667 229
(ODCH prízemie)
Bc. Pilná Marta
+421 42 4667 244
(ODCH 2. poschodie)
 
Ďalšie dôležité kontakty :
 
Interná ambulancia II :
Lekár: MUDr. Galajda Ján
+421 42 4667 389
Sestra: Bc. Pilná Marta
 
Ústredňa(informátor):
+421 42 4667 444

Navštevné hodiny

sobota, nedeľa, sviatok
14:00 h – 16:00 h
pracovné dni
14:30 h – 16:30 h

Stravovanie

Raňajky a desiata
08:00 h – 09:00 h
Obed
12:00 h – 13:00 h
Večera
17:30 h – 18:30 h

Fotogaléria

foto public/fotogal/odch
foto public/fotogal/odch
foto public/fotogal/odch