Urológia a poradenská psychológia

CENTRUM MUŽSKÉHO ZDRAVIA - nezmluvné ambulantné pracovisko so zdravotnými poisťovňami 

(Urologická ambulancia, Ambulancia poradenskej psychológie)

Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. zriadila od apríla 2023 nové ambulantné pracovisko vo svojom areáli.

Centrum mužského zdravia disponuje urologickou ambulanciou a ambulanciou poradenskej psychológie.

Zdravotnú starostlivosť poskytuje urológ a poradenský psychológ v jednej osobe, ktorý disponuje špecializáciou z urológie, sexuológie a poradenskej psychológie. U jedného poskytovateľa je možné riešiť zdravotné problémy urologického charakteru zamerané prevažne na mužskú populáciu - na mužské zdravie. Zdravotné problémy dospelej mužskej populácie, zamerané na intímny život muža - partnerský život. V neposlednom rade aj na preventívne urologické prehliadky v určitých prípadoch už od 40-teho roku života muža.

V rámci poradenskej psychológie je poskytovaná zdravotná starostlivosť zameraná na partnerské vzťahy nevynímajúc aj ženskú populáciu. Zdravotná starostlivosť je zameraná na psychologické poradenstvo, psychoterapiu partnerských vzťahov, LGBTI+ komunitu, hypnoterapiu a tiež aj nácvik autogénneho tréningu. Všetky problémy, hlavne z oblasti intímneho života, sú po prvotnom zhodnotení celkového stavu za účelom zlepšenia intímneho života muža a ženy riešené komplexne na jednom mieste.

MUDr. PhDr. Michal Jakubčík Urológ - sexuológ, poradenský psychológ

 

stiahnuť Cenník za výkony

 

Ordinačné hodiny

Streda

09,00 – 13,00 hod – urologická ambulancia

13,00 – 17,00 hod – poradenská psychológia

 

Objednanie na vyšetrenie

Telefonicky 042/ 4 667 269 - Mrážiková Martina alebo

SMS správou na číslo telefónu 0908 243 008, v tvare:

Po doručení SMS správy Vás budeme kontaktovať.
Platba za vyšetrenie priamo na ambulancii po skončení terapie.

Umiestnenie ambulancie: v priestoroch NsP Ilava n.o. na 1. poschodí pavilónu D, číslo dverí 2.

 

Rozsah činnosti urologickej ambulancie

Rozsah činností poradenskej psychológie