Oddelenie bioptickej a cytologickej diagnostiky

Plošným zrušením prosektúr na oddeleniach pôvodných patológií došlo ku konvertovaniu pracovných náplní, čoho následkom bolo vytvorenie pracovísk obligatórne sa venujúcich bioptickej a cytologickej diagnostike. Sú súčasťou spoločných vyšetrovacích a laboratórnych zložiek (SVLZ), v náväznosti na klinické oddelenia sa podieľajú na diagnostike ochorení.
Hlavnou náplňou práce je diagnostická činnosť založená na histomorfologickom zhodnotení zmien orgánov, tkanív a buniek odobratých odobratých ambulantne, alebo operačne.

V ostatnom roku prešlo laboratórium výraznou obnovou. V súčasnosti disponujeme najmodernejším prístrojovým vybavením.
Rozšírili sme škálu špeciálnych vyšetrovacích metód, čím sme sa stali autonómni v rámci kompletnej diagnostiky histologického materiálu, s minimalizáciou potrieb konzultačných doriešení na vyšších pracoviskách. 

Bioptická diagnostika

Cieľom je stanovenie diagnózy a rozsahu chorobného procesu, možnosť sledovania dynamiky ochorenia, určovania typu a efektívnosti liečby, posúdenie prognózy. Mikroskopická diagnostika u bioptických vyšetrení je prácou lekára špecialistu – histopatológa.

Peroperačná biopsia

Súčasťou bioptickej diagnostiky je (rýchla histológia). Ide o histologické vyšetrenie natívneho tkaniva, spracovaného tzv. zmrazovacou technikou na kryostate počas operačného výkonu (vyšetrenie priamo ovplyvňuje rozsah a postup operačného výkonu).

Špeciálne histochemické (HCH) a imunohistochemické (IHC) metódy

Okrem prehľadných metód v histológii sa používa celá škála špeciálnych – cielených metód znázorňujúcich buď určitý typ buniek, alebo subcelulárnych štruktúr. Tie v kombinácii s prehľadnými metódami poskytujú histopatológovi cenné informácie o vyšetrovaných tkanivách a orgánoch.

Stavebná histochémia (HCH)

Úsek stavebnej histochémie tvorí neoddeliteľnú súčasť konvenčného (základného) histologického vyšetrenia. Princípy jednotlivých farbení sú postavené na chemickej afinite dokazovaných zložiek, ktoré sa selektívne kontrastne ofarbia pevne definovanou chemickou zlúčeninou.
Výsledkom sú farebne kontrastné histologické preparáty vhodné na mikroskopické vyšetrenie lekárom špecialistom – histopatológom.

Enzýmová histochémia (EHC)

Úsek EHC sa zaoberá priamou diagnostikou enzýmovej aktivity sliznice tenkého čreva, ktorá je nevyhnutná na správnu resorpciu jednotlivých zložiek potravy. Pri znížení, resp. nedostatku tráviacich enzýmov dochádza ku klinickým prejavom typickým pre tráviace poruchy ako sú bolesti brucha, hnačky, kŕče, nadúvanie, ale i k atypickým príznakom ako sú migrény, kožné výsevy, búšenie srdca, nádcha a pod.
Diagnostika enzýmového statusu je nadstavbovým vyšetrením k bioptickému vyšetreniu gastrointestinálneho traktu (GIT-u). Enzýmové vyšetrenia indikuje lekár-špecialista v odbore gastroenterológia. Materiál v ktorom sa vyšetruje aktivita enzýmov (funkčnosť enzýmov) je podmienený špeciálnym prístupom od samotného odberu, okamžitým transportom až po spracovanie kryostatovou (zmrazovacou) metódou. Po celý čas od odberu musí byť materiál chladený, optimálne pri -18° C. Nedodržaním odberových podmienok môže dôjsť k inaktivácií enzýmovej aktivity a chybnej interpretácií výsledkov vyšetrenia.

Spolu s histologickým vyšetrením dáva gastroenterológovi komplexnejší pohľad na funkčnosť (vstrebateľnosť základných zložiek potravy) tráviaceho traktu. 

Marketingový materiál.pdf >
Potravinový denník.pdf >

Imunohistochémia (IHC)

Úsek IHC tvorí neoddeliteľnú súčasť bioptickej diagnostiky. V princípe IHC metód je antigén-protilátková reakcia, ktorá je vizualizovaná pre potreby svetelnej mikroskopie. Škála diagnostických polyklonálnych, alebo monoklonálnych protilátok (Ab) je podmienená typom bioptického materiálu spracovávaného v rutinnej laboratórnej praxi. Spektrum diagnostických a prognostických Ab (ukazovateľov) je nevyhnutný pri diagnostike a diferenciálnej diagnostike prevažne nádorových ochorení – určenie histogenézy a dignity, prediktívne vyjadrenia a stanovenie gradingu, čo sú základné informácie pre onkoterapeuta.

Cytologická diagnostika

Zaoberá sa interpretáciou zmien buniek (mikroskopické zhodnotenie) voľne sa odlučujúcich z epiteliálnych povrchov, alebo získaných z rôznych tkanivových zdrojov umelým spôsobom.

Na našom oddelení sa vykonáva cytodiagnostika:

Kontakt

Primár oddelenia
MUDr. Staník Martin.
Senior konzultant
MUDr. Gogora Miroslav, CSc.
MUDr. Zámečník Michal
 
Vedúca laborantka
PhDr. Betáková Zuzana
z.betakova@nspilava.sk
mobil
0910 979 761
Zástupca
Bc. Miroslava Porubanová
pao@nspilava.sk
Telefón
+421 42 46 673 63
 
 
Úsek EHC a IHC
PhDr. Betáková Zuzana
z.betakova@nspilava.sk
mobil
0910 979 761

Pracovná doba

pondelok - piatok
7:00 h – 15:00 h

Fotogaléria

foto public/fotogal/pao
foto public/fotogal/pao
foto public/fotogal/pao
foto public/fotogal/pao
foto public/fotogal/pao
foto public/fotogal/pao
foto public/fotogal/pao
foto public/fotogal/pao
foto public/fotogal/pao
foto public/fotogal/pao
foto public/fotogal/pao
foto public/fotogal/pao