Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

Na fyziatricko rehabilitačnom oddelení sa liečia pacienti všetkých vekových kategórií.

U najmenších detí - pacientov začíname liečbou vývojových porúch horných a dolných končatín. U detí s detskou mozgovou obrnou využívame cviky podľa Vojtu a Bobata, ďalej prevádzame liečbu skolioz u detí od útleho veku a tieto deti si sledujeme kontrolnými vyšetreniami, aby sme zabránili zhoršeniu zakrivenia chrbtice.

U dospelých pacientov prevádzame liečbu ochorenia chrbtice a pohybového aparátu - čo je jedna z najčastejších chorôb dospelých ľudí.

Okrem toho sa venujeme poúrazovým a pooperačným stavom, srdcovo - cievnym chorobám a ochoreniam centrálneho a periférneho systému.

Liečime tiež pacientov imobilných - ako sú pacienti po cievnych mozgových obrnách, pacientov po ťažkých úrazoch a s amputovanými končatinami.

Prevádzame preventívnu liečbu ochorenia chrbtice:

Z elektroliečebných procedúr poskytujeme:

Z teploliečebných procedúr poskytujeme:

Z vodoliečebných procedúr poskytujeme:

Masáže vykonáme:

Ďalej prevádzame akupunktúru u detí i dospelých všade tam, kde je indikovaná.

Kontakt

vedúci lekár
Lekár Bogdan Penyák
+421 42 466 73 21
fro@nspilava.sk
 
vedúca sestra
Mária Letková
+421 42 466 73 71
 
Ambulancia
+421 42 466 72 18
Elektroliečba
+421 42 466 73 91
Masér
+421 42 466 73 95

Ordinačné hodiny:

pondelok-piatok
7:00 h – 13:00 h