Ponuka práce

Vyhlasujeme výberové konanie na:

Lekár so špecializáciou anesteziológa a intenzívna medicína,
pre jednodňovú operatívu gynekológie, chirurgie a ortopédie.

Požiadavky:
Nástup možný ihneď
Základná mzda: 2 512 €ur
Ostatné náležitosti možné dohodnúť pri osobnom pohovore.

Oddelenie dlhodobo chorých

Nástupné platy podľa zákona  578/2004 Z,z,

Benefity:

Bližšie informácie

Personálne oddelenie

NsP Ilava, n.o., Ľ. Štúra 388/3, 01 901 Ilava
Kontaktná osoba:
Bc. Mičianová, tel. 042 46 672 21
E-mail:
pam@nspilava.sk