Hospicová ústavná starostlivosť – HOSPIC

Ústavná hospicová starostlivosť našej nemocnice -  slúži pre nevyliečiteľne chorých pacientov v pokročilom štádiu  onkologického ochorenia a zomierajúcim.
 

Našou snahou počas hospitalizácie pacienta na hospici je :

Informácie pre pacientov

Kontakt

Lekár: MUDr.Vladimír Krišlo
042 466 72 40
Vedúca sestra:
042 466 72 39
Sesterská izba
042 466 72 28
Vedúca odboru ošetrovateľstvo: Mgr. Petrová Eva
042 466 72 239 (222)
email:e.petrova@nspilava.sk

pondelok - nedeľa 24 hodin. Informácie o pacientoch poskytujeme v pracovných dňoch od 7.00 h – 15.00 h

Fotogaléria

foto public/fotogal/hospic
foto public/fotogal/hospic
foto public/fotogal/hospic