Hospicová ústavná starostlivosť – HOSPIC

Hospic je zdravotnícke zariadenie pre dlhodobo chorých a zomierajúcich ľudí v ktorom je kladený dôraz na rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, na to aby človek nebol v ťažkej chvíli sám a aby netrpel neznesiteľnou bolesťou.

Myšlienka hospicu vychádza z úcty k človeku ako k jedinečnej a neopakovateľnej bytosti a z jeho potrieb: biologických, psychologických, sociálnych a duchovných. 

Hospic nevyliečiteľne chorému a zomierajúcemu pacientovi garantuje, že: 

Ciele hospicu

Jediným kritériom prijatia sú zdravotné indikácie a slobodný informovaný súhlas pacienta. Najčastejšou indikáciou je pokročilé štádium onkologického ochorenia alebo nezvratné zlyhávanie životne dôležitého orgánu. Cieľom starostlivosti v hospici nie je násilné predlžovanie života, ale ani jeho predčasné ukončenie eutanáziou. Liečebné postupy v hospici vedú k zmierneniu bolesti a iných nepríjemných prejavov choroby, k udržaniu najvyššej možnej kvality života pacienta až do jeho smrti. Chorí prichádzajú do hospicu, pretože sa doma nedarí zvládnuť bolesť, alebo iné nepríjemné príznaky choroby. Niekedy tak stačí počas krátkeho pobytu upraviť liečbu bolesti a chorý sa môže vrátiť späť do domáceho ošetrovania. Nielen fyzická bolesť je jediným dôvodom, pre ktorý chorý vyhľadáva hospic. Ďalším dôvodom môže byť aj to, že rodina chorého nezvláda starostlivosť v domácom prostredí, ale rada by bola svojmu chorému nablízku a svojou láskou a starostlivosťou mu pomáhala v ťažkej situácii.

Hospic ponúka 

Informácie pre pacientov

Kontakt

Lekár: MUDr.Vladimír Krišlo
042 466 72 28
Hlavná sestra: Mgr. Veronika Hromadíková
042 466 72 39
hospic@nspilava.sk
Sesterská izba
042 466 72 28

pondelok - nedeľa 24 hodin. Informácie o pacientoch poskytujeme v pracovných dňoch od 7.00 h – 15.00 h

Fotogaléria

foto public/fotogal/hospic
foto public/fotogal/hospic
foto public/fotogal/hospic