KRVNÁ BANKA S IMUNOHEMATOLOGICKÝM LABORATÓRIOM

Krvná banka s imunohematologickým laboratóriom NsP Ilava, n.o., vznikla 1.2.2009 ako samostatný úsek nemocnice.
Vykonáva vyšetrenia pre hospitalizovaných pacientov na základe požiadaviek jednotlivých oddelení nemocnice, ale aj pre pacientov z odborných ambulancií a ambulancií praktických lekárov. Zabezpečuje dostatok transfúznych prípravkov pre všetky lôžkové oddelenia v NsP Ilava, n.o.
Vykonáva predtransfúzne imunohematologické vyšetrenia, zabezpečuje prípravu kompatibilnej krvi pre pacienta v rámci hemoterapie, nákup, príjem, expedíciu transfúznych prípravkov.
Zabezpečuje dohľad nad liečbou transfúznymi prípravkami v NsP Ilava,n.o. Kvalita práce na úseku imunohematológie je pravidelne kontrolovaná ( 2 x ročne ) v cykloch externého hodnotenia kvality ( SEKK ) spol. s.r.o. Pardubice. Denne sa vykonáva aj interná kontrola kvality.

Člení sa na

Úsek imunohematológie:

Vykonáva:

Úsek krvného skladu:

 

Kontakt

Lekár
MUDr. Eva Dingová
Vedúci laborant
Mgr. Miroslava Pučkovicová
krvnabanka@nspilava.sk
Tel.
+421 42 46 673 39

Pracovná doba:

Pondelok - piatok
7:00 h – 15:00 h

Pre potreby oddelení NsP Ilava, n.o. je zabezpečená 24-hodinová pohotovostná služba