Kontakt

Adresa:

NsP Ilava, n.o.,
Štúrova č.3.,
019 01 Ilava

IČO:36119385
DIČ:2021737828
IČ DPH:SK2021737828

Telefónny zoznam

Telefónna ústredňa

Tel.: 042 44 66 999

Sekretariát

Tel./fax. 042 446 52 84
E-mail: sekretariat@nspilava.sk

Námestník pre ošetrovateľskú starostlivosť

Tel.: 042 466 72 44
E-mail: osetproces@nspilava.sk

Oddelenie pre styk s poisťovňami

Tel.: 042 466 72 42
E-mail: zpb@nspilava.sk

Finančná účtáreň

Tel.: 042 466 73 11
E-mail: finusek@nspilava.sk

Personálne a mzdové oddelenie

Tel.: 042 466 72 21
E-mail: pam@nspilava.sk

Technické a prevádzkové oddelenie

Tel.: 042 466 73 16
E-mail: tpu@nspilava.sk

Materiálno-technické zabezpečenie

Tel.: 042 466 73 70
E-mail: sklad@nspilava.sk

Výpočtové stredisko

Tel.: 042 466 73 86
E-mail: vsnsp@nspilava.sk