RÁDIODIAGNOSTICKÉ ODDELENIE

RTG vyšetrenia sa vykonávajú denne od 7,00 h – 22,00 h

Počas pracovnej doby robíme vyšetrenia plánované podľa objednania, súrne u život ohrozujúcich stavov na počkanie.
Radiodiagnostické oddelenie (RDG) vykonáva v našej NsP obrazovú diagnostiku radiačným spôsobom (skiagrafia, skiaskopia) a neradiačným spôsobom (ultrasonografia).

Mamografia

Mamografia (pozrieť informačný leták) je základné zobrazovacie vyšetrenie prsnej žľazy. Je tiež vhodnou metódou pre skríning, teda pre vyhľadávanie skorých štádií nádorov v populácii žien bez príznakov ochorenia prsníka. V Slovenskej republike je skríning určený pre ženy vo veku 40-69 rokov a vykonáva sa každé 2 roky. Ženám v rizikových skupinách (napr. pri hormonálnej substitučnej terapii) je odporúčané mamografické vyšetrenie v ročnom intervale. Mamografia a sonografia sa vzájomne dopĺňajú.

Prístrojové vybavenie: Priama digitálna mamografia - Mammograf GE Healthcare

Vyšetrovanie prsníkov robíme na prístroji GE Healthcare, ktorý je špičkovým digitálnym mamografom. Je vybavený špeciálnymi filtrami, ktoré zabezpečujú homogenitu röntgenového žiarenia s minimalizáciou dávky. Sonograf LOGIQ P6

Informácie a objednávanie pacientiek na mamografické vyšetrenie je každý deň
v čase od 8,00 h – 20,00 h. na tel. č. 042 466 73 98, alebo na rtg@nspilava.sk

Mamografia a sono prsníkov na doporučenie lekára sú bezplatné

Skiagrafia - snímkovanie:
Zahrňuje prevažne snímkovanie skeletu (kostí končatín lebky, chrbtice, panvy), pľúc, brucha, kontrastné vyšetrenie obličiek a močových ciest, vrstvové snímky - tomogramy. Ďalej sa robia špeciálne snímky lebky, uší, čeľustí, panoramatické snímky.

Skiaskopia - rontgenové vyšetrenie pod kontrolou zraku s použitím televízneho reťazca:

Patrí sem vyšetrenie pažeráka, žalúdka, dvanástorníka, tenkého čreva, hrubého čreva, vyšetrenie žlčovodov po operácií žlčníka cez drén, vyšetrenie fistulujúcich dutín, vyšetrenie maternice a vajcovodov, vyšetrenie žilného systému dolných končatín. Pri vyšetrení sa používa kontrastná látka. Cielené skiaskopické vyšetrenia sa robia na dovyšetrenie nálezu na snímke ( väčšinou pľúc).
V súčasnosti je radiácia s použitím moderných techník a technológií podstatne nižšia než v minulosti.

Ultrasonografia - diagnostická zobrazovacia technika postavená na ultrazvuku,
Patrí sem vyšetrenie orgánov dutiny brušnej a malej panvy, štítnej žľazy, prsníkov, lymfatických uzlín a iných mäkkých častí.

Kontakt

vedúci lekár
MUDr. Eva Spotová
+421 42 466 73 65
rtg@nspilava.sk
 
Izba laborantov
+421 42 466 73 98
Ultrazvuk
+421 42 466 73 82
Mamograf
+421 42 466 72 43
Pracovisko C
+421 42 466 72 37

Ordinačné hodiny:

pondelok - piatok
7:00 h – 14:00 h, 14:30 h - 20:00 h
sobota - nedeľa
8:00 h – 18:00 h