GYNEKOLOGICKÁ JEDNODŇOVÁ ZDRAVOTNÍCKA STAROSTLIVOSŤ

Poskytujeme jednodňovú zdravotnú starostlivosť v odbore gynekológia a pôrodníctvo po vydaní licencie TSK už od roku 2008.

Špecializujeme sa na vykonávanie miniinvazívnych zákrokov, endoskopických operácií a vaginálnych operácií. Disponujeme moderným prístrojovým vybavením.

Jednodňová gynekologická starostlivosť umožňuje výrazne skrátiť dobu hospitalizácie pacientky, minimalizuje perioperačný stres a riziko nemocničných nákaz.

Všetky operačné zákroky sú vykonávané erudovanými lekármi s atestáciou druhého stupňa v odbore gynekológia a pôrodníctvo, s mnohoročnými skúsenosťami v gynekologickej, pôrodníckej a endoskopickej operatíve.

Spektrum výkonov

Ďaľšie poskytované služby

vyšetrenie prietokov v 36. týždni gravidity
pondelok  13:00 h – 14:00 h – MUDr. Rebryová

vyšetrenie morfológie plodu v 20. týždni gravidity
pondelok a streda o 10:00 h – MUDr. Volár, prim. MUDr. Staník

ctg vyšetrenie denne (poplatok 3 EUR)

gynekologické a pôrodnícke konziliárne vyšetrenia

pondelok    – 10:00 h – 13:00 h – prim. MUDr. Staník
utorok        – 10:00 h – 13:00 h – MUDr. Rebryová
štvrtok        –  8:00 h – 11:00 h – MUDr  Volár

Informácia pre pacientov

Objednávanie na oper.zákrok: osobne na gynekologickej JZS v NsP Ilava alebo telefonicky na tel.č.: +421 42 46 672 24.
K plánovanému prijatiu sa prosím dostavte na gyn.príjmovú ambulanciu v čase od 6:30 h do 6:45 h (event. v telefonicky dohovorenom termíne).

Na plánovaný výkon prichádzate : NALAČNO, NEPIŤ, NEFAJČIŤ!
Ak užívate dlhodobo lieky, prosíme užite tieto lieky pred plánovaným zákrokom najneskôr o 5:00h. ráno s malým dúškom vody.
Po menších operačných výkonoch odchádza pacientka domov po 2-3 hodinách, po laparoskopických operáciách väčšinou na druhý deň, po väčších vaginálnych operáciách, event. brušných rezoch po 2 – 3 dňoch. Zabezpečte si odvoz domov.

Pred vaginálnymi operáciami a väčšími laparoskopickými operáciami je potrebná črevná predoperačná príprava pacientky pomocou magnéziového prášku. (2 dni pred operáciou len tekutá strava a magnéziový prášok podľa rozpisu).
V prípade záujmu pacientky vieme zabezpečiť kompletné predoperačné vyšetrenie v deň operácie (odbery krvi, EKG, event.RTG, interné a anesteziologické predoperačné vyšetrenie) za poplatok 50 EUR – nutné telefonicky nahlásiť na gyn.amb. minimálne 1 deň pred operačným zákrokom!
V prípade, ak by ste sa nemohli dostaviť na plánovaný výkon, ak máte zvýšenú teles. teplotu, kašeľ alebo užívate antibiotiká, prosíme oznámte nám to na tel. č. +421 42 46 672 24.

Pacientom môžeme poskytnúť domáce prostredie v trojlôžkovej, dvojlôžkovej, alebo jednolôžkovej nadštandardnej klimatizovanej izbe. Samozrejmosťou je individuálny,profesionálny a flexibilný prístup personálu a diskrétnosť.
Zazmluvnené poisťovne: VŠZP, Dôvera, Union,

Kontakt

vedúci lekár
MUDr. Miroslav Staník
+421 42 466 73 33
mstanik@nspilava.sk
 
MUDr. Fedor Volár
+421 42 466 72 24
MUDr. Katarína Rebryová
+421 42 466 73 07
k.rebryova@nspilava.sk
 
Vedúca sestra
Dana Kormuthová
+421 42 466 72 24
 
Sesterská izba
+421 42 466 72 20
Lekárska izba
+421 42 466 73 07
Gynekologická amb.
+421 42 466 72 24
Ústredňa (informátor)
+421 42 446 69 99
 
Informácie o gynekologickej JZS
+421 42 466 72 24
Informácie o gynekologickej amb
+421 42 466 72 24

Ordinačné hodiny gynekologickej JZS

pondelok – piatok
7:00 h – 15:00 h

Ordinačné hodiny gynekologickej amb.

pondelok – piatok

6:30 h – 8:00 h
príjem pacientov, odbery
8:00 h – 13:00 h
ambulancia
13:00 h – 15:00 h
administratíva

Pred vaginálnou operáciou (vag.hysterektómia, pošvové plastiky),operač. laparoskopiou (ovariálne cysty – viackomorové, dermoidné event.endometriálne, enukleácie myómov) vyžadujeme konzultačné vyšetrenie: ​prim. MUDr. Staník – pondelok od 10:00 h do 13:00 h.

Informácie pre pacientov

Fotogaléria

foto public/fotogal/gynekologia
foto public/fotogal/gynekologia
foto public/fotogal/gynekologia
foto public/fotogal/gynekologia
foto public/fotogal/gynekologia
foto public/fotogal/gynekologia