Odber krvi

Odbery krvi sa uskutočňujú

Z dôvodu zhoršenia epidemiologickej situácie- COVID 19, sú mobilné odbery NTS Trenčín na pracovisku v NsP Ilava, n.o. až do odvolania zrušené.

0d 1.10.2020. sa môže darovať krv na pracovisku NTS Trenčín. Objednať sa na darovanie v pracovisku v Trenčíne je na t.č. : 0903 659 366.

Zároven sú v platnosti tieto epidemiologické opatrenia:ntssr.sk

 

Informácie o odberoch

v pracovných dňoch
8:00 h – 14:00 h
 
NTS Trenčín
032 652 84 15
032 652 16 12