Odber krvi

Odbery krvi sa uskutočňujú v suteréne hlavnej budovi NsP Ilava, n.o.. Odbery vykonáva mobilná jednotka NTS (Národnej transfúznej služby) Trenčín

Čas odberov

štvrtok
8:00 h – 10:00 h

Informácie o odberoch

denne
8:00 h – 15:00 h
Tel.
042 466 73 39
 
NTS Trenčín
032 652 16 12