Ponuka práce

NsP Ilava, n.o. prijme
Primára oddelenia dlhodobo chorých
špecializácia ll stupňa v obore geriatria, prípadne vnútorné lekárstvo , prax minimálne 5 rokov.
Lekára oddelenia dlhodobo chorých
špecializácia v obore geriatria, prípadne vnútorné lekárstvo

Lekára bez špecializácie
sestry bez špecializácie
sestry so špecializáciou vnútorné lekárstvo

Bližšie informácie na
Personálne oddelenie NsP Ilava, n.o., Štúrova 3, 01 901 Ilava
Kontaktná osoba, Bc. Mičianová, tel. 042 46 672 21
E-mail: pam@nspilava.sk

Novinky

Ponuka práce

NsP Ilava, n.o. prijme Primára oddelenia dlhodobo chorých špecializácia ll stupňa v obore geriatria, prípadne vnútorné lekárstvo , prax minimálne 5 rokov. Lekára oddelenia dlhodobo ...

V prevádzke moderné rtg

V prevádzke moderné rtg a mamografické pracovisko... ...

Nová operačná technika

Po náročných začiatkoch vďaka systematickej práci a vzdelávaniu postupne zvyšujeme počty ajspektrum operačných výkonov. V súčasnosti vykonávame operácie v odbore chirurgia, traumatológia a ortopédia so ...

Vyhlásenie asociácie nemocníc Slovenska

Vyhlásenie  ANS, 3. 2. 2017 ANS nepokladá návrh zmien v oblasti ambulantnej zdravotnej starostlivosti prezentované ministerstvom zdravotníctva za dobrú správu pre pacientov ako aj pre ...