Ponuka práce

Vyhlasujeme výberové konanie na vedúcu sestru

Oddelenia hospicovej starostlivosti

Požiadavky:
VŠ II stupňa v odbore ošetrovateľstvo
5 ročná prax v odbore
špecializácia v odbore vnútorné lekárstvo

Výhodné platové podmienky. Nástupný plat 1 049,40 €ur

NsP Ilava, n.o. prijme
Primára oddelenia dlhodobo chorých
špecializácia ll stupňa v obore geriatria, prípadne vnútorné lekárstvo , prax minimálne 5 rokov.
Lekára oddelenia dlhodobo chorých
špecializácia v obore geriatria, prípadne vnútorné lekárstvo

Lekára bez špecializácie
sestry bez špecializácie
sestry so špecializáciou vnútorné lekárstvo

Bližšie informácie na
Personálne oddelenie NsP Ilava, n.o., Štúrova 3, 01 901 Ilava
Kontaktná osoba, Bc. Mičianová, tel. 042 46 672 21
E-mail: pam@nspilava.sk

Novinky

Nová ambulancia pre dospelých

Otvorili sme novú Všeobecnú ambulanciu  pre dospelých. ...

Ponuka práce

Vyhlasujeme výberové konanie na vedúcu sestru Oddelenia hospicovej starostlivosti Požiadavky: VŠ II stupňa v odbore ošetrovateľstvo 5 ročná prax v odbore špecializácia v odbore vnútorné ...

V prevádzke moderné rtg

V prevádzke moderné rtg a mamografické pracovisko... ...

Nová operačná technika

Po náročných začiatkoch vďaka systematickej práci a vzdelávaniu postupne zvyšujeme počty ajspektrum operačných výkonov. V súčasnosti vykonávame operácie v odbore chirurgia, traumatológia a ortopédia so ...