Ponuka práce

Vyhlasujeme výberové konanie na vedúcu sestru

Oddelenia hospicovej starostlivosti

Požiadavky : VŠ II stupňa v odbore ošetrovateľstvo
                    5 ročná prax v odbore
                    špecializácia v odbore vnútorné lekárstvo

Výhodné platové podmienky. Nástupný plat 1049,40 €ur

NsP Ilava, n.o. prijme
Primára oddelenia dlhodobo chorých
špecializácia ll stupňa v obore geriatria, prípadne vnútorné lekárstvo , prax minimálne 5 rokov.
Lekára oddelenia dlhodobo chorých
špecializácia v obore geriatria, prípadne vnútorné lekárstvo

Lekára bez špecializácie
sestry bez špecializácie
sestry so špecializáciou vnútorné lekárstvo

Bližšie informácie na
Personálne oddelenie NsP Ilava, n.o., Štúrova 3, 01 901 Ilava
Kontaktná osoba, Bc. Mičianová, tel. 042 46 672 21
E-mail: pam@nspilava.sk

Novinky

Darujte nám 2% z daní

Vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby sme sa Vám v stručnosti predstavili. Občianske združenie Ochrana zdravia bolo založené v roku 2004 a jeho výlučným cieľom ...

Ponuka práce

Vyhlasujeme výberové konanie na vedúcu sestru Oddelenia hospicovej starostlivosti Požiadavky : VŠ II stupňa v odbore ošetrovateľstvo                     5 ročná prax v odbore                     špecializácia v ...

V prevádzke moderné rtg

V prevádzke moderné rtg a mamografické pracovisko... ...

Nová operačná technika

Po náročných začiatkoch vďaka systematickej práci a vzdelávaniu postupne zvyšujeme počty ajspektrum operačných výkonov. V súčasnosti vykonávame operácie v odbore chirurgia, traumatológia a ortopédia so ...