Ponuka práce

Vyhlasujeme výberové konanie na vedúcu sestru

Oddelenia hospicovej starostlivosti

Požiadavky:
VŠ II stupňa v odbore ošetrovateľstvo
5 ročná prax v odbore
špecializácia v odbore vnútorné lekárstvo

Výhodné platové podmienky. Nástupný plat 1201,50 €ur

Lekára oddelenia dlhodobo chorých
špecializácia v obore geriatria, prípadne vnútorné lekárstvo

Lekára bez špecializácie
sestry bez špecializácie
sestry so špecializáciou vnútorné lekárstvo

Bližšie informácie na
Personálne oddelenie NsP Ilava, n.o., Ľ. Štúra 388/3, 01 901 Ilava
Kontaktná osoba, Bc. Mičianová, tel. 042 46 672 21
E-mail: pam@nspilava.sk

Novinky

Test na koronavirus COVID 19 pre samoplátcov

Test na koronavirus COVID 19 pre samoplátcov: synlab.sk ...

Nová ambulancia pre dospelých

Otvorili sme novú Všeobecnú ambulanciu  pre dospelých. ...

Ponuka práce

Vyhlasujeme výberové konanie na vedúcu sestru Oddelenia hospicovej starostlivosti Požiadavky: VŠ II stupňa v odbore ošetrovateľstvo 5 ročná prax v odbore špecializácia v odbore vnútorné ...

V prevádzke moderné rtg

V prevádzke moderné rtg a mamografické pracovisko... ...